Din utmaning

 • Har du den expertis och kompetens du behöver internt?
 • Har du övervägt produktens efterlevnad och certifiering?
 • Hur prioriterar du dina resurser?

Använd Farnells element 14-tjänster för ingenjörsdesign, som:

 • Mönsterkortslayout/schemadesign
 • Efterlevnadskonsultation
 • Produktdokumentation
 • Designgranskning
 • Funktionsvalidering
 • Kostnadsoptimering
 • och mycket mer

Designtjänster för uppstartsföretag

Som ett led i vårt engagemang för innovativa uppstartsföretag inom maskinvara kan vi samarbeta med er tidigt i produktutvecklingscykeln, och vi erbjuder ett paket med tjänster som är särskilt utformat för era behov.

DESIGN

 • Mönsterkortslayout/schemadesign
 • Prototyper
 • Tester/verifiering
 • Efterlevnadscertifiering (FCC, CE, UL)

FÖRPACKNING

 • Utrustning
 • Boxdesign och tillverkning
 • Tryck av handböcker
 • Tillbehörsframställning
 • Enskilda förpackningar och bulkförpackningar

Använd dig av vår expertis inom en mängd olika tekniker och branscher. Tekniker: analoga signaler, RF, trådlösa signaler, trådlös effekt, snabba digitala kretsar. Branscher: konsumenthandel, industri, sjukvård, bilar, flyg.

Kontakta oss om du vill veta mer

ANPASSA DIN RPI

Du kan anpassa populära kretskort som RPi och BB så att de passar dina designbehov.

Eftersom vi tillverkar Raspberry Pi och BeagleBone Black kan du använda dig av vår kompetens inom design och våra befintliga tillverkningsvolymer, så att du kan producera kostnadsoptimerade produkter som når marknaden snabbare.

ANPASSA DIN RPI SÅ HÄR GÖR DU – VIDEO

VANLIGA ANPASSNINGAR ÄR BLAND ANNAT

 • Minnesuppgradering/inbyggt flashminne
 • Trådlösa anslutningar/uppgraderingar – Zigbee, WiFi, Z-Wave, ISM Power Management under 1 GHz
 • Användargränssnitt/HMI-design
 • Mönsterkortslayout, modifiering av rubriker och gränssnitt
 • GSM-/LTE-modem
 • Nya IoT-protokoll (som LoRaWAN)
 • Industriella versioner (till exempel större temperaturområde, skydd mot kemikalier)
 • ... och mycket mer, även modifiering av hela designen

Vill du komma igång?

Hör av dig och se hur vi kan hjälpa till att få din produkt att nå marknaden

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER